Focus on your work while we do accounting management for you

Saliarizare si HR

Întocmire dosare personal

  • intocmirea dosarului de personal in conformitate cu legislatia in vigoare (codul muncii)
  • obtinere parola pentru trnsmiterea Registrului de evidenta al salariatilor in format electronic
  • intocmire si transmitere Registru de evidenta al salariatilor

Întocmire state de plată

  • intocmirea statelor de plata pentru angajati si calcularea contributiilor generate din aceste operatii;
GesCont Expert All Rights Reserved ©